Prijave na otvorena radna mjesta u Wienerbergeru

Želiš postati dio našeg tima? Prijavi se!
Polja označena sa zvjezdicom su obavezna za prijavu.


    Priložite vaše dokumente *

    Podaci koje ste dostavili kao i podaci sadržani u priloženim dokumentima koristiti i pohranit će Wienerberger d.o.o. u svrhe obrade vašeg zahtjeva.

    Pristajem na daljnje korištenje prethodno spomenutih osobnih podataka od strane Wienerberger d.o.o. u svrhu pružanja dodatnih informacija o svim drugim mogućnostima zaposlenja unutar Wienerberger Grupe i na njihov prijenos drugim društvima grupe za tu svrhu. *

    Za sve detalje glede pohrane, obrade i brisanja osobnih podataka, kao i glede Vaših prava koji se tiču uporabe Vaših osobnih podataka, molimo proučite naša Pravila privatnosti. Vaši će podaci biti sačuvani do pet godina u slučaju ne-djelovanja. Vaši će podaci biti tretirani kao povjerljivi. Vaš pristanak na korištenje vaših osobnih podataka može u svakom trenutku biti povučen obaviješću poslanom pisanim putem ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu wienerberger.hr@wienerberger.com.